Uge 4: Data Page begrænsninger

De første 4 uger er allerede gået og vi tager nu fat på nogen af de lidt tungere emner. Alt herfra bygger videre på de tidligere indlæg.

Har du misset nogen af dem – så kan du så dem herunder:

I dag bliver emnet omkring de begrænsninger der er implementeret omkring data pages. Mange har delte meninger om disse begræsninger, og måske du også har din. Skriv den gerne som kommentar nedenfor, når du har læst indlægget.

Data Pages er, som kendt fra uge 2, altid 8kb data og man kan gemme 8060 bytes data på dem. Og størrelsen på den enkelte række i datasættet afgør hvor mange rækker, der kan være på en enkelt data page. Når man arbejder med faste datalængder (Eks. CHAR, INT, DATETIME osv) så er der en fast begræsning på størrelsen af en række, som ikke kan overstige 8060 bytes (inkl. den interne overhead fra SQL serveren).

begræsninger

Begrænsninger – de gode af dem

Lad os tage et eksempel med en tabel med mindre end 8 kolonner. Her skal man lægge 7 bytes til for den interne overhead for SQL serveren. Og for hver 8 kolonner herefter skal man lægge 1 byte. Så ved 17 kolonner skal man have 9 bytes som overhead.

Hvis man forsøger at lave en tabel, som indeholder rækker med mere data end der kan være på en database (inkl. overhead), så returner SQL serveren en besked til dig – eks:

CREATE TABLE LargeTable
(
  Kolonne1 CHAR(5000),
  Kolonne2 CHAR(3000),
  Kolonne3 CHAR(54)
)

Som du kan se nedenfor, så kræver denne tabel 8061 bytes for hver række (5000+3000+54+7). Det er mere end der kan være på en Data Page.

Msg 1701, Level 16, State 1, Line 1
Creating or altering table ‘LargeTable’ failed because the minimum row size would be 8061, including 7 bytes of internal overhead. This exceeds the maximum allowable table row size of 8060 bytes.

Hvis du laver en tabel med mere end 8 kolonner, så skal man huske at tillægge de ekstra bytes for hver 8 kolonner. Eks:

CREATE TABLE LargeTable
(
  Kolonne1 CHAR(1000) NOT NULL,
  Kolonne2 CHAR(1000) NOT NULL,
  Kolonne3 CHAR(1000) NOT NULL,
  Kolonne4 CHAR(1000) NOT NULL,
  Kolonne5 CHAR(1000) NOT NULL,
  Kolonne6 CHAR(1000) NOT NULL,
  Kolonne7 CHAR(1000) NOT NULL,
  Kolonne8 CHAR(1000) NOT NULL,
  Kolonne9 CHAR(53) NOT NULL
)

Igen giver dette mere end de 8060 bytes der er tilladt på en data page og samme fejl som tidligere kommer fra SQL serveren:

Msg 1701, Level 16, State 1, Line 1
Creating or altering table ‘LargeTable’ failed because the minimum row size would be 8061, including 8 bytes of internal overhead. This exceeds the maximum allowable table row size of 8060 bytes.

Begræsninger – de knapt så gode

I det ovenstående afsnit, var de gode begrænsninger. De er gode, for SQL serveren viser og fortæller dig allerede ved oprettelse af tabellen, at der er noget galt.

Men der er også nogen som du vil komme til at synes er knapt så gode. For her vil SQL serveren fint tillade dig at oprette tabellen, men idet du begyndet at indsætte data i den, vil fejlene komme væltende. Nogen gange kan du være glad for at det lykkes, andre gange fejler det.

Problemet er datatyper med variabel længde, som VARCHAR. Når disse felter ikke passer på en enkelt data page alene, så forsøger SQL serveren at offloade dem til en såkaldt off-row location på andre data pages. Dette kales også for Row-Overflow Page (en ny page type til listen…). På den originale data page sættes nu en markør på 24 bytes som peger på den nye row-overflow page. I nogen tilfælde kan denne markør sammen med længden på de andre kolonner godt overskride de 8060 tilladte bytes.

Et eksempel på en sådan tabeldefinition kunne være:

CREATE TABLE LargeTable
(
  Kolonne1 CHAR(5000),
  Kolonne2 CHAR(3000),
  Kolonne3 CHAR(30),
  Kolonne4 VARCHAR(3000)
)

Bemærk den sidste kolonne er VARCHAR(3000). Her giver SQL serveren dig en advarsel om at tabellen godt kan oprettes, men at INSERT/UPDATE handlinger måske kan fejle.

Warning: The table “LargeTable” has been created, but its maximum row size exceeds the allowed maximum of 8060 bytes. INSERT or UPDATE to this table will fail if the resulting row exceeds the size limit.

Den følgende insert statement vil kunne lade sig gøre:

INSERT INTO LargeTable VALUES
(
  REPLICATE('x', 5000),
  REPLICATE('x', 3000),
  REPLICATE('x', 30),
  REPLICATE('x', 19)
)

Her er en enkelt række 8056 bytes lang. Og her vil SQL serveren fortsat gemme al data på den samme data page. Men prøv at se nedenstående eksempel:

INSERT INTO LargeTable VALUES
(
  REPLICATE('x', 5000),
  REPLICATE('x', 3000),
  REPLICATE('x', 30),
  REPLICATE('x', 3000)
)

Her skal SQL Serveren flytte data fra den 4 kolonne til en row-overflow data page, fordi de 3000 bytes, sammen med de første kolonner, ikke kan være på den samme data page. Så her efterlader SQL serveren en markør på data pagen på 245 bytes som peger på den ekstra data page. Rækken er derfor nu 8061 bytes lang (5000+3000+30+24+7 bytes).

Så nu fylder datarækken mere end 8060 bytes og INSERT statement fejler.

Dette er den dårlige begræsning på data pages, som først rammer dig når de endelige transaktioner foregår på databasen.

Det er en god ide at huske på denne begrænsning når du opretter tabeller på din database.

Opsummering – Data Page begræsninger

Når man designer tabeller på SQL serveren, bliver man virkelig nødt til at tænke over hvad man laver. Som gennemgået ovenfor, så er der nogen begræsninger som gør at man kan ramme en masse fejl når først dataflow og det hele ruller.

Nogen gange er man heldig at det kan køre igennem, og andre gange hjælper SQL serveren med en fejlmeddelelse.

Selv om man bliver advaret, har jeg set installationer, som stadig har disse fejl. Så husk det nu 🙂

Næste gang vender jeg HEAP tables og hvad det er for en størrelse på en SQL database.

Husk at skrive dig på maillisten nedenfor, så du ikke misser næste udgave af denne blogserie. Jeg lover dig kun at sende en mail, når der er nyt i denne serie…

Uge 3: Extent Management på SQL Server

Med uge 3 allerede godt i gang og sidste uges gennemgang af Data Pages, kommer her denne uges indlæg. Denne gang om Extent Management i SQL Server.

Har du misset det sidste indlæg, så kommer det herunder

Uge 2: Data Pages – grundlaget i SQL serveren

På et overordnet plan er Extents en samling af 8 pages på hver 8kb. Dermed er de dataelementer på 64kb. SQL server har to forskellige typer Extents.

 • Mixed Extents
 • Uniform Extents

Mixed og Uniform Extents

I en Mixed Extent er de 8 pages fra forskellige databaseobjekter, såsom tabeller og indexes. Det betyder også at en Mixed Extent kan pege på 8 forskellige objekter. Modsat en Uniform Extent, som kun indeholder pages fra et og samme databaseobjekt.

Det spændende er nu, hvordan SQL Serveren arbejder med denne forskel og hvorfor det er sådan.

Før årtusindeskiftet var diskkapacitet dyrt, meget dyrt. Målet var den gang at optimere så meget som muligt på anvendelsen af denne kapacitet. Derfor bliver de første 8 pages af nye tabeller eller indexes altid allokeret til Mixed Extents. Det betyder også at tabeller og indexes vokser i størrelse med 8kb ad gangen. Resultatet bliver at små tabeller forbliver meget små – forbruget af kapaciteten er så effektiv som muligt.

Så snart et databaseobjekt overstiger 8 pages og den 9. page skal allokeres, bliver der også allokeret en hel Extent til det objekt. Størrelsen stiger derfor fra 8kb til 72kb (8kb + 64kb). Med den 17 page stiger den til 136kb (8kb + 64kb + 64kb) osv.

Med de nuværende priser på diskkapacitet, så er det lidt hovedrystende at have dette designvalg, men set historisk har det været et vigtigt valg for at spare diskplads.

Extent Management

Extent Management

Men hvordan håndterer SQL Serveren så alle disse Extents? Forestil dig en database på 1 TB – det er en kæmpe bunke Extents og endnu flere pages. SQL Serveren anvender her 2 særlige pages, som igen (og som altid) er 8kb:

 • Global Allocation Map Pages (GAM)
 • Shared Global Allocation Map Pages (SGAM)

Uniform Extents er altid håndteret af GAM pages. SQL serveren bruger GAM pages 8.000 bytes (64.000 bits) til at danne et bitmap som repræsenterer en Uniform Extent. Hvis en bit er tændt bliver den specifikke Extent ikke brugt (den er dermed ledig), hvis den er slukket bliver den brugt. Det betyder at en GAM page kan håndtere 4 GB data (64.000 x 64 / 1024 / 1024). Derfor ses det også at GAM pages ligger vel spredt ud over datafilen til databasen – for hver 4 GB. Det samme er gældende for SGAM pages. Den håndterer også 4 GB data, men for Mixed Extents.

Når man indsætter en række i en tabel, finder SQL serveren, via SGAM pages, de Mixed Extents som har mindst en ledig data page. Hvis en tabel eller index er større end 64kb, så finder SQL Serveren den næste ledige Uniform Extent via gennemsøgning af GAM pages.

Når jeg senere kommer til at tale om TempDb, så kommer jeg også til at tale om seriøse performanceproblemer, når det workload man arbejder med opretter store mængder data i TempDb. Jeg kommer også med tips og tricks til hvordan man kan komme omkring det med konfiguration af TempDb (on-premise og managed instance i Azure).

Opsummering – Extent Management

Med denne gennemgang af Extent Management og de tidligere indlæg om Pages og motorrummet, begynder grundlaget for performancetuning at være på plads.

Har du fået blod på tanden til at vide mere om Extents på SQL Serveren, så er der lidt links nedenfor.

Næste gang skriver jeg lidt om Data Page Restrictions.

Husk at skrive dig på maillisten nedenfor, så du ikke misser næste udgave af denne blogserie.

Uge 2: Data Pages – grundlaget i SQL Serveren

Sidste uge var det hårde indløb og alle de nye termer omkring SQL serveren. Jeg skrev om hvordan en SQL server eksekverer de queries, vi sender afsted til den. Gik du glip af det afsnit, kan du læse det her:

Uge 1 – Hvordan en SQL Server eksekverer en forespørgsel

Jeg berørte også meget kort omkring Data Pages, som er buffere på 8kb (kilobyte). I dette indlæg tager jeg fat i dette begreb yderligere og får beskrevet hvad de betyder for performance på SQL serveren.

Pages er fundamentet for en SQL server, alt omkring en SQL server handler i bund og grund om Pages. Når man gerne vil forbedre performance af de queries, der arbejdes med, forsøger man altid at mindske det antal Page reads SQL serveren skal foretage. Senere i denne blogserie kommer jeg ind på index og at de også er baseret på Pages.

Så at forstå hvad en Page er, giver grobund for god performance tuning på SQL serveren.

Data Pages og deres struktur

En Page på SQL serveren fylder altid 8kb, og der er forskellige typer Pages, som f.eks. Data Pages, Index Pages, System Pages osv. I dette indlæg vil jeg kigge i detaljer på Data Pages, som SQL serveren anvender til at gemme data fra tabellerne. En Data Page består af 3 dele:

 • Page Header
 • Payload
 • Row Offset Array

Page Header er altid 96 bytes i længde på en SQL server (også uanset hvilken type Page det er). Header indeholder oplysninger om f.eks. Page ID og Object ID. Payload området i en Data Page er der hvor data fra tabellerne bliver fysisk gemt. SQL serveren har allokeret 8060 bytes til dette formål. Den skarpe læser, vil nu kunne se, at man kan regne på hvor mange rækkker der kan være i en enkelt Data Page, ved at se på hvor meget en række fylder (alle kolonnernes datatyper i længde (bytes)) og dele den værdi op i de 8060 bytes. Evt. decimaler i den udregning “kappes af”.

Målet med opbygningen af data på en SQL server, er altid at have så mange rækker som muligt i en enkelt Data Page, for som du måske husker fra sidste indlæg, så skal SQL serveren have fat i alle de Data Pages, der skal til for at arbejde med det fornødne data i forbindelse med en given forespørgsel. SQL Serveren kan ikke kun læse en delmængde af en Data Page. I/O operationer sker altid (som minimum) på Page niveau.

Den sidste del af en Data Page er Row Offset Array. Denne lille del af en Data Page indeholder 2 bytes for hver række i pagen med henvisning til hvor i pagen den givne række er placeret. Lidt som et mini-index i en bog.

Den første række på en page begynder altid umiddelbart efter Page Headeren – altså efter byte placering 96. De efterfølgende rækkers placering er givet ud fra rækkernes længde, som beskrevet lidt tidligere.

På nedenstående billede, kan du se opbygningen af en Data Page, som jeg har forsøgt at beskrive ovenfor.

Data Pages

Data Page Internals

En nogen lunde simpel tabel på SQL server kunne se ud som nedenfor.

create table dbo.Medarbejder (
Fornavn char(50)
,Efternavn char(50)
,Adresse char(100)
,Postnummer char(5)
,Alder int
,OprettetDato datetime
)

Ud fra ovennævnte tabel struktur kan vi nu regne på hvor mange rækker der kan være på en Data Page.

En rækker fylder 217 bytes (50+50+100+5+4+8) – int bruger 4 bytes og datetime gemmes reelt som bigint på en DataPage og bruger 8 bytes.

Ved at dele de allokerede 8060 bytes med 217, får vi 37 hele rækker og 31 bytes i overskud. Disse 31 bytes kan ikke bruges til andet, da SQL serveren ikke kan fylde andet i en specifik Data Page, end det er hører til en specifik tabel. Så hvis en række fylde 4031 bytes ville man have 4029 bytes som spildt plads i en Data Page – og denne fylder stadig 8kb på disk.

Tingene ændrer sig, hvis man anvender datatyper med variabel længde eks VARCHAR (alle dem med “var” foran), for her kan SQL serveren gemme kolonnerne på forskellige Data Pages og dermed optimere lidt på Page forbruget.

SQL serveren kan faktisk hjælpe med et samlet overblik over hvor meget plads der er spildt i alle Data Pages, og dermed spildt i det tabel design. Via det såkalde Dynamic Management View (DMV) sys.dm_os_buffer_descriptors, kan man se alle rækker fra resultatsættet som repræsenterer en Data Page (Pas dog på med at eksekvere denne på systemer med meget ram, da resultatsættet vil være tilsvarende stort). I kolonnen free_space_in_bytes vises hvor meget ledig plads der i hver enkelt Data Page.

En god standard forespørgsel at have ved hånden kunne være nedenstående:

select db_name(database_id), sum(free_space_in_bytes)/1024 as 'FreeSpaceInKb'
from sys.dm_os_buffer_descriptors
where database_id <> 32767
group by database_id
order by 2 desc

Opsummering – Data Pages

Jeg håber det har givet lidt mere klarhed over hvad en Data Page på en SQL server er, hvordan man bør tænke over sine tabellers struktur ifm. oprettelsen af dem og hvordan SQL serveren bruger dem til at gemme data på disk.

Skulle du have fået mere blod på tanden for at læse om Data Pages – kan jeg anbefale følgende sider:

Uge 1: Hvordan en SQL Server eksekverer en forespørgsel

Dette er første indlæg i en længere serie om SQL Performnace Tuning. Før vi hopper direkte ud i alle de lækre detaljer omkring performance tuning på en SQL server, er det vigtigt at have grundlaget på plads.

I dette indlæg kigger jeg derfor nærmere på hvordan en SQL server eksekverer en forespørgsel. Det er en vigtig del af det at forstå SQL serverens metoder, da det vil være herpå de næste indlæg vil bygge videre.

Som vist ovenfor er SQL serveren internt delt i en Relational Engine og en Storage Engine. Den største del af Relational Engine er Query Optimizeren (ofte blot kald optimizeren). Det eneste opgave for optimizeren er at generere en fysisk execution plan (mere herom i et senere indlæg) for de forespørgsler vi sender til SQL serveren.

Læsning af data

Alle forespørgsler – eller queries – som vi sender til SQL Serveren passerer igennem Protocol Layer til Command Parser. Command Parser kontrollerer den kode vi sender afsted – f.eks om det er valid TSQL kode og eksiterer alle anvendte tabeller og kolonner i databasen. Resultatet af denne opgave er et såkaldt Query Tree, en træstruktur som repræsenterer den afsendte query. Denne træstruktur bliver så anvendt af optimizeren til at generere en execution plan.

Den færdige execution plan bliver herefter sendt videre til Query Executor. Her er opgaven at udføre de handlinger som execution planen foreskriver. Inden dette sker, gemmes den modtage execution plan i Plan Chachen – her kan SQL serveren nemlig genbruge execution planer fra tidligere. Denne metode med at gemme og genbruge execution plans er på samme tid et meget stærkt og meget farligt koncept af SQL serveren. Mere herom i et senere indlæg omkring Plan Cache.

Efter execution plan er gemt i cachen, begynder query executor at kommunikere med storage engine og eksekverer hver en lille del af execution plan – kaldet operators.

Når data tilgås fra execution plan (dette er det eneste sted vi kan få fat i data) er det Access Methods som kommunikerer med Buffer Manager for at læse specifikke pages – mere om pages i de næste indlæg, og lige nu er det nok at vide at en page er en buffer med data der fylder 8kb hvori data og index er gemt. Det er Buffer Manager der styrer Buffer Pool hvor pages er gemt. Det er Buffer Pool der er den fysiske anvendelse af memory (ram) som man kan se SQL serveren anvender i operativsystemet.

Når en page allerede er gemt i buffer pool, så bliver denne page øjeblikkeligt returneret. Når dette sker er det en Logical Read i SQL serveren. Hvis en page ikke allerede er gemt i buffer pool, så udfører buffer manager en asynkron I/O forespørgsel mod den fysiske disk og ind i buffer pool. Dette er en Physical Read. Under denne asynkrone handling venter querien indtil handlingen er færdig. Dette kaldes Waits og senere i et indlæg kommer jeg ind på dette emne og Wait Statistics.

Så snart en page er læst ind til buffer pool, bliver denne page sendt videre til den proces som forespurgte på den. Når execution plan er færdig, vil resultatet af det behandlede data blive returneret til brugeren eller applikationen gennem Protocol Layer.

Ændring af data

Når man arbejder med TSQL udtryk som ændrer på det eksisterende data (INSERT, DELTE, UPDATE og MERGE), så arbejder storage engine også med Transaction Manageren. Opgaven for denne proces er at skrive records til transaktionsloggen som beskriver de handlinger der sker i transaktionen. Så snart disse records er skrevet til loggen, kan transaktionen blive kørt færdig. Dette betyder også at SQL serveren kun kan være så hurtig som den tilhørende transaktionlog.

Pages som er ændret i hukommelsen på serveren bliver skrevet til disk gennem den såkaldte CHECKPOINT proces. Som udgangspunkt eksekveres checkpoint processen hvert minut og skriver dirty pages fra buffer manageren til disk. En dirty page er en page med ændringer som endnu ikke er skrevet til disk.

Når en page er blevet skrevet til disk markeres den som “clean” igen.

Opsummering – Performance Tuning

Som du sikkert allerede har erfaret af denne indledning til SQL Performance Tuning, så er der rigtig mange ting der sker på SQL serveren, når man eksekverer en forespørgsel. Mange af de ord og termer der er brugt i dette indlæg, vil blive gjort mere klar senere i andre indlæg.

Har du fået mere blod på tanden til at læse videre om hvordan SQL serveren håndterer forespørgsler og databehandling, så vil jeg anbefale dig at læse nogen af nedenstående blogs:

Næste gang gennemgår jeg lidt mere om Data Pages og deres berettigelse i SQL Server.

Har du kommentarer eller andet, er du velkommen til at skrive dem herunder.

Ready, SET, go – how does SQL server handle recursive CTE’s

This blogpost will cover some of the basics in recursive CTE’s and explain the approach done by the SQL Server engine.

First of all, a quick recap on what a recursive query is.

Recursive queries are useful when building hierarchies, traverse datasets and generate arbitrary rowsets etc. The recursive part (simply) means joining a rowset with itself an arbitrary number of times.

A recursive query is defined by an anchor set (the base rowset of the recursion) and a recursive part (the operation that should be done over the previous rowset).

The basics in recursive CTE

A recursive query helps in a lot of scenarios. For instance, where a dataset is built as a parent-child relationship and the requirement is to “unfold” this dataset and show the hierarchy in a ragged format.

A recursive CTE has a defined syntax – and can be written in general terms like this – and don’t run way because of the general syntax – a lot of examples (in real code) will come:

select result_from_previous.*
 from result_from_previous
 union all
 select result_from_current.*
 from set_operation(result_from_previous, mytable) as result_from_current

Or rewritten in another way:

select result_from_previous.*
 from result_from_previous
 union all
 select result_from_current.*
 from result_from_previous.*
 join mytable
 on condition(result_from_previous)

Another way to write the query (using cross apply):

select result_from_current.*
from result_from_previous
cross apply (
select result_from_previous.*
union all
select *
from mytable
where condition(result_from_previous.*)
) as result_from_current

The last one – with the cross apply – is row based and a lot slower than the other two. It iterates over every row from the previous result and computes the scalar condition (which returns true or false). The same row then gets compared to each row in mytable and the current row of result_from_previous. When these conditions are real – the query can be rewritten as a join. Why you should not use the cross apply for recursive queries.

The reverse – from join to cross apply – is not always true. To know this, we need to look at the algebra of distributivity.

Distributivity algebra

Most of us have already learned that below mathematics is true:

X x (Y + Z) = (X x Y) + (X x Z)

But below is not always true:

X ^ (Y x Z) = (X ^ Z) x (X ^ Y)

Or said with words, distributivity means that the order of operations is not important. The multiplication can be done after the addition and the addition can be done after the multiplication. The result will be the same no matter what.

This arithmetic can be used to generate the relational algebra – it’s pretty straight forward:

set_operation(A union all B, C) = set_operation(A, C) union all set_operation(B, C)

The condition above is true as with the first condition in the arithmetic.

So the union all over the operations is the same as the operations over the union all. This also implies that you cannot use operators like top, distinct, outer join (more exceptions here). The distribution is not the same between top over union all and union all over top. Microsoft has done a lot of good thinking in the recursive approach to reach one ultimate goal – forbid operators that do not distribute over union all.

With this information and knowledge our baseline for building a recursive CTE is now in place.

The first recursive query

Based on the intro and the above algebra we can now begin to build our first recursive CTE.

Consider a sample rowset (sampletree):

id parentId name
1 NULL Ditlev
2 NULL Claus
3 1 Jane
4 2 John
5 3 Brian

From above we can see that Brian refers to Jane who refers to Ditlev. And John refers to Claus. This is fairly easy to read from this rowset – but what if the hierarchy is more complex and unreadable?

A sample requirement could be to “unfold” the hierarchy in a ragged hierarchy so it is directly readable.

The anchor

We start with the anchor set (Ditlev and Claus). In this dataset the anchor is defined by parentId is null.

This gives us an anchor-query like below:

recursive CTE 1

Now on to the next part.

The recursive

 After the anchor part, we are ready to build the recursive part of the query.

The recursive part is actually the same query with small differences. The main select is the same as the anchor part. We need to make a self join in the select statement for the recursive part.

Before we dive more into the total statement – I’ll show the statement below. Then I’ll run through the details.

recursive CTE 2

Back to the self-reference. Notice the two red underlines in the code. The top one indicates the CTE’s name and the second line indicates the self-reference. This is joined directly in the recursive part in order to do the arithmetic logic in the statement. The join is done between the recursive results parentId and the id in the anchor result. This gives us the possibility to get the name column from the anchor statement.

Notice that I’ve also put in another blank field in the anchor statement and added the parentName field in the recursive statement. This gives us the “human readable” output where I can find the hierarchy directly by reading from left to right.

To get data from the above CTE I just have to make a select statement from this:

recursive CTE 3

And the results:

recursive CTE 4

I can now directly read that Jane refers to Ditlev and Brian refers to Jane.

But how is this done when the SQL engine executes the query – the next part tries to explain that.

The SQL engines handling

Given the full CTE statement above I’ll try to explain what the SQL engine does to handle this.

The documented semantics is as follows:

 1. Split the CTE into anchor and recursive parts
 2. Run the anchor member creating the first base result set (T0)
 3. Run the recursive member with Ti as an input and Ti+1 as an output
 4. Repeat step 3 until an empty result set is returned
 5. Return the result set. This is a union all set of T0 to Tn

So let me try to rewrite the above query to match this sequence.

The anchor statement we already know:

recursive CTE 5

First recursive query:

recursive CTE 6

Second recursive query:

recursive CTE 7

The n recursive query:

The union all statement:

This gives us the exactly same result as we saw before with the rewrite:

Notice that the statement that I’ve put in above named Tn is actually empty. This to give the example of the empty statement that makes the SQL engine stop its execution in the recursive CTE.

This is how I would describe the SQL engines handling of a recursive CTE.

Based on this very simple example, I guess you already can think of ways to use this in your projects and daily tasks.

But what about the performance and execution plan?

Performance

The execution plan for the original recursive CTE looks like this:

The top part of this execution plan is the anchor statement and the bottom part is the recursive statement.

Notice that I haven’t made any indexes in the table, so we are reading on heaps here.

But what if the data is more complex in structure and depth. Let’s try to base the answer on an example:

From the attached sql code you’ll find a script to generate +20.000 rows in a new table called complextree. This data is from a live solution and contains medical procedure names in a hierarchy. The data is used to show the relationships in medical procedures done by the Danish hospital system. It is both deep and complex in structure. (Sorry for the Danish letters in the data…).

When we run a recursive CTE on this data – we get the exactly same execution plan:

This is also what I would expect as the amount of data when read from heaps very seldom impact on the generated execution plan.

The query runs on my PC for 25 seconds.

Now let me put an index in the table and let’s see the performance and execution plan.

The index is only put on the parentDwId as, according to our knowledge from this article is the recursive parts join column.

The query now runs 1 second to completion and generates this execution plan:

The top line is still the anchor and the bottom part is the recursive part. Notice now the SQL engine uses the non-clustered index to perform the execution and the performance gain is noticeable.

Conclusion

I hope that you’ve now become more familiar with the recursive CTE statement and are willing to try it on your own projects and tasks.

The basics is somewhat straight forward – but beware that the query can become complex and hard to debug as the demand for data and output becomes stronger. But don’t be scared. As I always say – “Don’t do a complex query all at once, start small and build it up as you go along”.

Happy coding.

External links:

The with operator in T-SQL: https://technet.microsoft.com/en-us/library/ms175972.aspx

Recursive CTE’s from MSDN: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms186243.aspx

Wikipedia on distributivity: https://en.wikipedia.org/wiki/Distributive_property

Use of hierarchyid in SQL Server

I attended a TDWI conference in May 2016 in Chicago. Here I got a hint about the datatype hierarchyid in SQL Server which could optimize and eliminate the good old parent/child hierarchy.

Until then I (and several other in the class) haven’t heard about the hierarchyid datatype in SQL Server. So I had to find out and learn this.

Here’s a blogpost covering some of the aspects of the datatype hierarchyid – including:

 • Introduction
 • How to use it
 • How to optimize data in the table
 • How to work with data in the hierarchy-structure
 • Goodies

Introduction

The datatype hierarchyid was introduced in the SQL Server as from version 2008. It is a variable length system datatype. The datatype can be used to represent a given element’s position in a hierarchy – e.g. an employee’s position within an organization.

The datatype is extremely compact. The storage is dependent in the average fanout (fanout = the number of children in all nodes). For smaller fanouts (0-7) the typical storage is about 6 x Log A * n bits. Where A is the average fanout and n in the total number of nodes in the tree. Given above formula an organization with 100,000 employees and a fanout of 6 levels will take around 38 bits – rounded to 5 bytes of total storage for the hierarchy structure.

Though the limitation of the datatype is 892 bytes there is a lot of room for extremely complex and deep structures.

When representing the values to and from the hierarchyid datatype the syntax is:

[level id 1]/[level id 2]/..[level id n]

Example:

1/7/3

The data between the ‘/ can be of decimal types e.g. 0.1, 2.3 etc.

Given two specific levels in the hierarchy a and b given that a < b means that b comes after a in a depth first order of comparison traversing the tree structure. Any search and comparison on the tree is done this way by the SQL engine.

The datatype directly supports deletions and inserts through the GetDescendant method (see later for full list of methods using this feature). This method enables generation of siblings to the right of any given node and to the left of any given node. Even between two siblings. NOTE: when inserting a new node between two siblings will produce values that are slightly less compact.

Hierarchyid in SQL Server how to use it

Given an example of data – see compete sql script at the end of this post to generate the example used in this post.

hierarchyid in SQL Server 1

The Num field is a simple ascending counter for each level member in the hierarchy.

There are some basic methods to be used in order to build the hierarchy using the hierarchy datatype.

GetRoot method

The GetRoot method gives the hierarchyid of the rootnode in the hierarchy. Represented by the EmployeeId 1 in above example.

The code and result could look like this:

hierarchyid in SQL Server 2

The value ‘0x’ from the OrgPath field is the representation of the string ‘/’ giving the root of the hierarchy. This can be seen using a simple cast to varchar statement:

hierarchyid in SQL Server 3

Building the new structure with the hierarchyid dataype using a recursive SQL statement:

hierarchyid in SQL Server 4

Notice the building of the path after the union all. This complies to the above mentioned syntax for building the hierarchy structure to convert to a hierarchyid datatype.

If I was to build the path for the EmployeeId 10 (Name = ‘Mads’) in above example it would look like this: ‘/2/2/’. A select statement converting the hierarchyid field OrgPath for the same record, reveals the same thing:

hierarchyid in SQL Server 5

Notice the use of the ToString method here. Another build in method to use for the hierarchyid in SQL Server.

GetLevel method

The GetLevel method returns the current nodes level with an index of 0 from the top:

hierarchyid in SQL Server 6

GetDescendant method

This method returns a new hierarchyid based on the two parameters child1 and child2.

The use of these parameters is described in the BOL HERE.

Below is showed some short examples on the usage.

Getting a new hierarchyid when a new employee referring to top manager is hired:

hierarchyid in SQL Server 7

Getting a new hierarchyid when a new hire is referring to Jane on the hierarchy:

hierarchyid in SQL Server 8

Dynamic insert new records in the hierarchy table – this can easily be converted into a stored procedure:

hierarchyid in SQL Server 9

Notice the new GetAncestor method which takes one variable (the number of steps up the hierarchy) and returns that levels Hierarchyid. In this case just 1 step up the hierarchy.

More methods

There are several more methods to use when working on a hierarchy table – as found on BOL:

GetDescendant – returns a new child node of a given parent. Takes to parameters.

GetLevel – returns the given level for a node (0 index)

GetRoot – returns a root member

ToString – converts a hierarchyid datatype to readable string

IsDescendantOf – returns boolean telling if a given node is a descendant of given parent

Parse – converts a string to a hierarchyid

Read – is used implicit in the ToString method. Cannot be called by the T-SQL statement

GetParentedValue – returns node from new root in case of moving a given node

Write – returns a binary representation of the hierarchyid. Cannot be called by the T-SQL statement.

Optimization

As in many other scenarios of the SQL Server the usual approach to indexing and optimization can be used.

To help on the usual and most used queries I would make below two indexes on the example table:

hierarchyid in SQL Server 10

But with this like with any other indexing strategy – base it on the given scenario and usage.

Goodies

So why use this feature and all the coding work that comes with it?

Well – from my perspective – it has just become very easy to quickly get all elements either up or down from a given node in the hierarchy.

Get all descendants from a specific node

If I would like to get all elements below Jane in the hierarchy I just have to run this command:

hierarchyid in SQL Server 11

Think of the work you would have to do if this was a non hierarchy structured table using only parent/child and recursice sql if the structure was very complex and deep.

I know what I would choose.

Conclusion

As seen above the datatype hierarchyid can be used to give order to the structure of a hierarchy in a way that is both efficient and fairly easy maintained.

If one should optimize the structure even further, then the EmployeeId and the ManagerId could be dropped as the EmployeeId is now as distinct as the OrgPath and can be replaced by this. The ManagerId is only used to build the structure – but this is now also given by the OrgPath.

Happy coding…

External references:

Hierarchyid from MSDN

Using hierarchyid from TechNet

Enlarge AdventureWorks2012

sql-banner

Just recently I had to have a big datawarehouse solution to test some performance optimization using BIML.
I could use the AdventureWorks2012 database, but I needed the clean datawarehouse tables in order to have minimum data maintennance when testing the BIML scripts.

I could not find it, and figures out it was faster to make my own.

So heavily inspired by this post from Jonathan Kehayias (blog), I’ve made a script that can be used to enlarge the dbo.FactInternetSales table.

The script creates a new table called dbo.FactInternetSalesEnlarged and copies data from dbo.FactInternetSales into it with a randomizer. Exploding the data to a 100 times bigger table – est. 6 mio rows.

Get the script here:

EnlargeAdventureWorksDW2012

Happy coding 🙂

Split delimited string into rows

tangled string

On several occasions I’ve been assigned the task to split delimited string
into rows.

I’ve done this in different ways, but never thought about the performance or stability of the different approaches for doing this.

So here’s my 25 cents and findings.

My first solution to this was to code a function to traverse through the string and insert a new value to a temp table for every delimiter found in the string:

CREATE FUNCTION [dbo].[list_to_table] (
      @list varchar(4000)
      )

RETURNS @tab TABLE (
      item int
      )

BEGIN

IF CHARINDEX(',',@list) = 0 or CHARINDEX(',',@list) is null
BEGIN
  INSERT INTO @tab (item) VALUES (@list);
  RETURN;
END

DECLARE @c_pos INT;
DECLARE @n_pos INT;
DECLARE @l_pos INt;

SET @c_pos = 0;
SET @n_pos = CHARINDEX(',',@list,@c_pos);

WHILE @n_pos > 0
BEGIN
  INSERT INTO @tab (item) VALUES (CAST(SUBSTRING(@list,@c_pos+1,@n_pos - @c_pos-1) as int));
  SET @c_pos = @n_pos;
  SET @l_pos = @n_pos;
  SET @n_pos = CHARINDEX(',',@list,@c_pos+1);
END;

INSERT INTO @tab (item) VALUES (CAST(SUBSTRING(@list,@l_pos+1,4000) as int));

RETURN;
END

Then I ran into performance issues with very long strings – pushing me to find a better solution with more performance. I began to look into the xml-aproach for solving the issue – and ended up with this:

declare @string as nvarchar(4000)
select 
	r.value('@value','int') as Kategori
from (
	select cast('<A value = "'+ replace(@string,',','"/><A value = "')+ '"/>' as xml
	) as xml_str) xml_cte 
cross apply xml_str.nodes('/A') as x(r)

Performance for the two different solutions is shown below:

String contains all numbers from 0 to 100 with comma as delimiter, machine 4 cores 16 gb ram and ssd.

Function: 7 ms (on average)
XML: 3 ms (on average)

No matter how long a string I send to the XML code it runs around 3 ms – the function just climbs and climbs in time (naturally).

Anybody who has done the same and found an even better way to dynamically split delimited string into rows and want to share?

Dynamic partitioning tabular cube

new_rubiks_cube_5

In every project on Business Intelligence there comes a time when the code needs to be deplyed to the production environment.
No more development, no more manual work. It is time for dynamic partitioning.

But what about the partitions on the tabular cube? Do we really need to tell and learn the DBA how to handle that on a periodic plan?

The answer is simple: No!

Thanks to the XMLA language, the DMV’s for SSAS instances (both tabular og multidimensionel) and SSIS we can do the partitioning dynamic based on the current data in the datawarehouse.

In below examble I’ve made partitions for every month, but as always you need to take the current architecture, dataflow, data deliveries etc into account when creating your sollution.

Here we go:

We need a table in order to keep track on the partitions and their metadata. Also a table to hold data from existing partitions in the Tabular cube:

In SSIS I’ve created a dataflow from the SSAS Tabular instance with the list of partitions on the table I want to partition to the table ExitingPartitionsList.
We can do this thanks to the DMV’s for SSAS which also works for Tabular instances – see this link for further information.

TableID

The SQL-statement to get list of partitions (reference to msdn):

The tableID is found in the tables properties (right-click and choose ‘Properties’):

UpdateExistingPartitions

The controlflow looks like this. I hope it is somewhat self-explainable:

ExistingPartitions

Now we need to take a look at the naming convention of the partitions. There is a need for the partition-name to have a suffix that tells the span of the partition. I’ve choosen [Tablename]-[fromdate]-[todate]. And in order to get usable data from the previous dataflow, I’ve made a view as below:

Giving this output:

My facttable (Måleraflæsninger) has a field that is used to filter the partition. In this case it is ‘datekey’. In order to get all possible partitions that are needed for the project I’ve made this view:

Take notice that I’ve made the dates end at last day of the month. This is going to be used to generate the view for the partitions later on.
Based on these two views we can now generate the list of partitions that needs to be created in the Tabular project:

Now I need to generate a set of XMLA’s. One to create a partition and one to process a partition. The easiest way to get these is to script them from the GUI in the SSAS Tabular instance.

1: Right-click the table that I’m working with and selecting ‘Partitions…’

CreatePartitionXMLA_1

2: Click ‘New partition’

CreatePartitionXMLA_2

3: Here specify the name – remember the convention – and the SQL statement. Here it is important to remember the filter criteria for the partitions. In this case it is one partition for every month.

CreatePartitionXMLA_3

4. Finally click the Script buttom and ‘Script Action to New Query Window’

CreatePartitionXMLA_4

Result – the areas I’ve highlighted are the ones that we need to parameterize in SSIS – more to come on that part in a bit.

CreatePartitionXMLA_5

The same way I’ve made a XMLA script to process the partition – the highlighted area is, again, to be parameterized later:

ProcesPartitionXMLA_1

Now we need to go to SSIS and make the logic and steps to accuire the dynamic partitioning.

First of all we need to make sure that all partitions that should be in the model also exists, and if they do not exists, we’øll create them.

The SSIS project now needs some variables as listed below:

VariablesList

The scope varies from project to project.

After all the variables has been defined, we need to make the two XMLA-variables as Expressions.

In the Expression builder add below codes to the respective variable:

CreatePartitionXMLA – replace the meta-data with the one that matches your sollution:

ProcessPartitionXMLA – replace the meta-data with the one that matches your sollution:

Now we are all set and just need to build the package.

The focus is now on a container like this:

ContainerCreateAndProcessMissingPartitions

The steps are to get all the missing partitions from our defined view and loop the result with both Create partition, Process partition and Insert data to PartitionLog.

Step 1:

Define a SQL task with the following statement:


Define the output to ‘Full resultset’ and map the result to the variable MissingPartitions.

Add a ForeahLoopContainer and define the container to reference the MissingPartitions object as a ADO source and map the data to the variables as below:

ForeachLoopCreatePartitionParameterMapping

Inside this container add two Analysis Services Execetute DDL Tasks and define a Analysis Services Connectione that matches the environment.

The first DDL (Create Partition) is defined like this:

CreatePartitionDDL

The second DDL (Process Partition) is defined like this:

ProcessPartitionDDL

The last step is to add a record in the PartitionLog table – add a SQL task with this statement:

And map the parameters like this:

InsertRecord toPartitionLogParameterMapping

Now, when the package runs, it will get a dataset of missing partitions, loop the dataset and create and process the partitions dynamically. At the end it creates a record in the partitionlog to keep track of this.

The last thing we need to do is to add a container to process the latest partition every time the package executes.

We need to build this:

ContainerProcessCurrentPartition

Again, add a SQL task and define it to get data from the view with current partition we created earlier:

Map the ‘Full resulset’ to the variable PartitionName.

The foreach loop container must be defined to use this variable and the data mapped like this:

ForeachLoopProcessLatestPartition

Add a Anaysis Services Exectute DDL task and define it to use the variable ProcesPartionXMLA. We can reuse the expression as it is defined as expression and uses the same logic in the expression.

Finally add a SQL task with below code:

Map the parameters like this:

UpdatePartitionLog

And there it is. All done.

Now every time the package is executed it will see to that missing partitions is created (in this case for every month start) and processed.
And it will make sure that the latest partition is updated with the latest data.

The processing time now takes very short time to do, as the only data that is processed is the latest one. Of course the first time the package is run it will create all the partitions and process them.

The whole code from above can be downloaded here:

Blog-code_DynamicPartitions

SQL 2012: Performance monitoring the light and right way

Ever had that awesome SQL tracer build up that does just the right thing for your system to do some performance monitoring – well I know that I had. And someday you might need just the same trace again. But now you need to build it again…

Here comes the feature Extended Events in place. It was first introduced in the SQL 2008 version.
The feature is a good and lightweight event-driven mechanism for collecting information about your SQL server. The Extended Events has a lighter footprint than the old Trace Events. It also has a more programmatic approach to get the events and information that they respond to. The Extended Events has another cool feature – they are stored inside the SQL server and can be turned on and off very simple – even on a job-vise level, rather than the old-fasion way to recreate and rethink the whole semantic for every trance you need.

Also the Trace Events is not guaranteed to exist on future versions of SQL server – so now is the time to learn it before you are forced to do it.

But but, it was all T-SQL-vise to use the feature – for me that was to many arguments and variables to know them by heart. The output from the collection was XML and therefore needed more decoding to be used for optimization. So I never got to use them on a daily basis.

And along came Polly the Extended Events GUI with SQL 2012.

Finally a GUI to the Extended Events handler that ease up your daily work with the SQL server. A set of GUI interfaces have been introduced for dealing with Extended Events: a Wizard, an Extended Events Properties Editor, and a Data Viewer. The Wizard is a handy way to get walked through creating an Extended Events Session, but I’m going to skip past that and talk about the Properties Editor and the Data Viewer. These two interfaces are where you’re going to spend most of your time.

You can find the Extended Events Sessions under the Management folder in SQL Server Management Studio (SSMS). As a replacement (and enhancement, because it does more) for the default trace, a Session comes installed, system_health. You can use this as a great way to learn how Extended Events Sessions are set up because the Session includes many different types of Events, Targets, Filters, and Actions. The same set of windows we’re about to go over can also be used to create new Sessions in addition to edit existing ones.

Defining a Session

For illustration purposes, I’m going to stop the system_health Session while we examine its properties, just so that they’re mostly accessible. All I have to do to make this happen is right-click the session and select Stop Session from the context menu. Right-click the Session again and select Properties, and the Editor opens.

EE_Figure_1

Even though there is details in the window, most of them are self-explainable.

It’s a matter of supplying a Session name and, when you are creating a new Session, you can pull from a list of Session Templates.

The nifty feature is that you have full control of when the Session starts. When I start from scratch, I normally start the event immediately and watches the LIVE DATA in the Data Viewer window (more to come on this later).

Selecting Events

The next page down is the Events page. Clicking it on the left you’ll see all the power and flexibility of Extended Events on display.

EE_Figure_2

Yup, there’s a lot of things and corners here. Let’s take them one at a time.
The left side of the screen is where the main work is done – at the top there is a text field and a drop-down selection box. This lets you search the collection of events in the system. For example, in the above screenshot there’s no search in place, so all events are displayed. If I typed something in the textbox, the events below the bo would the filtered according to my search. This is a great way to quickly find the specific event you might want to use. The drop-down feature can then help you on the way by selecting e.g. ‘Event names only’, ‘Event Fields only’, ‘Event names and Description’ or ‘All’.

On the list itself you can further filter the Extended Events you are interested in. The headings on the columns can be sortet just by clicking on them. On the above picture the Name is sorted (the little triangle to the right of ‘Name’ indicates the sorting order.
The columns Category and Channel are drop-downs that let you filter the list even further.

The names of the Extended Events can be very cryptic. Therefore you’ll find additional description of the selected Event at the lower left corner of the window. Right next to this, there is a list with the fields for the selected Extended Event. These fields can be carefully compared to the old fashion Columns in the Tracer; they are somewhat more inherent and unique to each Event. When capturing and Event you also by default capture most of its Fields. More on these exceptions later.

Once you are satisfied with your selection of Event, you click the large right arrow in the center of the screen to move that Event to the Selected Events list. Removal of items from this list is easy-peasy. Again below this list, you’ll get a second description of the Extended Event you’ve selected.

Configuring Events

There’s even more functionality on this page. Notice that button in the top right corner that says Configure and points to the right? Click that and you get to a whole new set of functionality.

EE_Figure_3

Here you configure the Events. If you want to go back – just click the Select button.

On the left side of the window you have a list of Events, and some extra goodies. First the name, and here you can, again, sort as you like. Below a description of the selected Event. Right next to the name column there is a column (the one with the lightning) showing how many Global Fields, also known as Actions, have been selected. The last column shows whether the Event is filtered. This is a great way to quick and easy identify the Filters and Actions you have. In the above picture, you can see that error_reported has a filter, and none of the other Events have.

To the right there are 3 tabs: Global Fields (Actions), Filter (Predicate) and Event Fields.
The first one – an Action, a global fieldm or an additional column that you can add to any event that you want to capture. An example is the error_reported event that is currently highlighted does not have a database_id Event Field. If you want to capture that field when an error occurs (might be a good idea), you will have to use an Action.

The thing is, that an Action is captured after the Event and is executed synchronously. This means that if there is anything that might cause some performance bottlenecks as a part of your Extended Event capture, here is a likely candidate (among a few others). So instead of calling them Global Fields, which can sound a little to attractive, I would prefer the name i parentheses Actions. This way it is clear that they are different and that you should use them with caution. Selecting a particular Action’s check box adds it to the Extended Event selected on the left side of the screen.

EE_Figure_4

As shown above, clicking the Events (Predicate) tab lets you see and control which events gets captured.
Also, obvious, you can add more lines in an easy-access manner. Each of the columns provides you with a drop-down list, except the final one where you’re expected to enter information. The Fields are from the event and a selection of operating system and SQL Server Fields that you can filter on. The comparison operators are the standard set of equals, less than, and so on, divided up into int and int64. The one thing I’d add is that the more immediate your first filter, the less load these will place on the system. Eliminating all errors below 20 as the first criteria is a good example.

The last tab shows the Event Fields, fields that are unique to this event. Don’t misunderstand me: events have lots of fields in common (such as session_id and database_id, because these are common values within SQL Server), but each event has a preselected list of Fields that apply to it.

EE_Figure_5

Mostly this is just a listing of the Fields and their data types for the selected Event. However, note the event at the top of the list with the check box. By default, all Fields are included, except a few that are more expensive to collect. You have to decide whether you need these Fields when you’re setting up your Extended Events Session. Selecting the check box will include them in the Session.

Data Storage

And that’s it. You’ve now seen how to select a list of Extended Events and to configure those events with Actions, Filters, and Event Fields. Up to now I haven’t talked about where all this information goes. That’s the next page. Clicking the Data Storage page on the left side of the screen via the page listing there opens up a screen like this:

EE_Figure_6

You can define a number of different Targets for your Extended Events Sessions. It really depends on how you’re trying to consume these events. The interesting thing is, if you just want to watch the Session live, you don’t actually have to designate a target here. I don’t want to try to describe what all these are for and what they can do; there’s better documentation for that.

But for most situations, the likely target will be the one selected, event_file. This puts all the output into a file. When you select this Target, you get several properties that you must define at the bottom of the screen. For example, the file name and location are naturally included. You also get to decide how large you want the files to be, if you want them to rollover as they’re filled, and, if they’re rolling over, what the maximum number of files ought to be. It’s a great way to capture information like query performance metrics so that you can later load them into tables and start running reports to identify the longest running query, for example.

Advanced features

The last page is the Advanced features

EE_Figure_7

I’ll not go deep into this except to say that here there is a lot of control over how much impact you’ll allow, or force to your setup of Extended Events. By making adjustments here, you can ensure that you have no losses to Events (and probably a much higher load on your system) or a very lossy process (with a lower impact). Look to Books Online and other resources for when and how to adjust these.

That’s it! Done. Click OK, and now you have a new Session (or you’ve updated an existing one) No T-SQL required. However, it is still possible to script your own Session once its created to be used on other servers if applicable.

 Time to watch SQL-telly

Now I can watch queries as they go by. All I have to do is right-click the Session and select Watch Live Data, and the Data Viewer window opens as in Figure 8. What’s more, you can use the File, Open, and find *.xel files and open them directly into the same viewer.

EE_Figure_8

The window is split in two. At the top are all the events and the timestamp for when they occurred. At the bottom are the Fields for the selected Event in the window above. You can scroll through the various data, and you’ll see everything you need, no XML required.

Scrolling around to find the data you want can be a pain, so, if you like, you can right-click a Field in the lower window and select Show Column In Table from the context menu. Below a few columns displayed in the grid.

EE_Figure_9

There’s a bunch more functionality built into the Data Viewer. You can double-click a Field to open in a new window, which is handy for viewing long T-SQL strings or XML output. If you’re looking at either a stopped Session or a file, you can sort the grid by columns. You can’t do that while watching Live data. Best of all, and I really love this, you can toggle a bookmark on an event so that you can find your way back to that event quickly. OK, maybe that isn’t best, but it’s pretty good. You can also apply a filter based on a value in a Field to show only that one. So, for example, if I only wanted to look at the error_reported Events from above example, I could right-click that column where that is the value and select Filter On This Value from the context menu.

ee_topbar

If you’re looking at a Session, not a file, you can start and stop the session, pick which window you want shown, edit your filters, and do grouping and aggregation. Actually that’s pretty slick, too. What I’ve done in Figure 11 is group by the Event name Field so that I’m seeing all of a particular event as a set.

From my small run of events I have three different types: error_reported with 18 Events, rpc_completed with 4, and sql_batch_completd with 41. I’ve expanded the rpc_completed to show the individual calls. This does bring out one issue with Extended Events that I found to be a little problematic for gathering query metrics. Note that the batch_text Field is NULL for all the rpc_completed events. This is because the rpc_completed Event has a statement Field that is the equivalent to the batch_text field in the sql_batch_completed Event. A slight pain, and something to be aware of. However, you’re compensated by being able to get the object_name Field, which means you can immediately group all your stored procedure calls by the name of the procedure, no worries about trying to parse out the T-SQL information to remove parameters. That’s a huge win.

A little extra feature is the ability search in the results as shown below.

EE_Figure_11

You can define what field or fields you want to search through. In my case, I chose Table Columns. You can put different criteria in and even make use of wildcards and regular expressions. I left that off in my case so that I could find the literal string ‘SELECT *’.

There’s still more that I haven’t covered, but you get the idea. With SQL Server 2012 you get the ability to do fully fledged data exploration through your Extended Event output.

Summary of performance monitoring

There’s much more to learn about Extended Events, and you’re probably still going to use a lot of T-SQL code when working with them. But to get started, you now have a GUI that has everything you need to set up, control, and maintain Extended Events. You also have a GUI that allows you to consume and report on the data collected from Extended Events. Many of the reasons people had in the past for not using Extended Events should now be eliminated.

en_USEnglish