Performance Tuning

Uge 18: Optimistic Concurrency

Velkommen tilbage til denne følgeton. I sidste uge skrev jeg lidt om Pessimistic Concurrency og lovede at skrive lidt om det modsatte i dag – Optimistic Concurrency.

Row Versioning

Optimitic Concurrency blev introduceret med SQL Server 2005 og baserede sin metodik på princippet Row Versioning. Ideen bag Row Versioning er at SELECT queries ikke påkræver de Locks som jeg skrev om i sidste uge. I stedet for at vente på at en Shared Lock er tildelt, så kan SELECT statements få en tidligere committed version af rækken. Disse versioner er gemt i Version-Store, som er en del af TempDb. INSERT, UPDATE og DELETE statements kopierer “gamle” versioner til Version-Store i TempDb og lader en pegepind fra den nye række linke til den gamle række i TempDb. En illustration som nedenstående forsøger at beskrive det.

Optimistic Concurrency

En afledt effekt af at tilføje disse pegepinde er at alle rækker bliver udvidet med 14 bytes. Dette kan betyde følgende:

 • Forwarding records i Heap Tabeller
 • Page Splits i Clustered Tabeller (dem med clustered index)

Dertil bør man også overveje at tilpasse TempDb størrelsen tilsvarende, da man kommer til at introducere ekstra I/O som kan lede til flaskehalse i et default setup.

Der er overordnet to Isolation Levels i Optimistic Concurrency på SQL Serveren – dem gennemgår jeg nedenfor.

Optimistic Isolation Levels

Siden SQL server 2005 har der været to Isolation Levels omkring Optimistic Concurrency som baserer sig på den før omtalte row versioning.

 • Read Committed Snapshot Isolation (RCSI)
 • Snapshot Isolation (SI)

Et mere detaljeret blik på disse to kommer her.

RCSI giver Statement Level Snapshot Isolation. Med andre ord, så vil SQL Serveren altid returnere den række som var committed og valid på det tidspunkt hvor querien startede sin eksekvering. Det er en optimistisk implementering af Read Committed Isolation level fra sidste uge. Derfor vil man også opleve Non-Repeatable Reads med denne Isolation Level.

En af de gode ting ved RCSI er at det er fuldstændig transperant overfor databasen og applikationen. Det er kun et spørgsmål om at slå det til på databasen, så vil alle fremtidige queries få deafult Isolation Level Ream Committed Snapshop. Derfor kan man også komme forbi Locking og Blocking problemer – selv Deadlocks kan komme til livs ved at bruge RSCI. Nedenstående kodestumper slår RSCI til på en given database.

-- Enable Read Committed Snapshot Isolation (RCSI)
ALTER DATABASE AdventureWorks2012 SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON
GO
-- Check if RCSI is now enabled
SELECT
   name,
   is_read_committed_snapshot_on
FROM sys.databases
WHERE database_id = DB_ID('AdventureWorks2012')

Hvis du derimod ønsker Repeatable Reads for alle SELECT statements i en Optimisitc Concurrency, så kan man anvende Snapshop Isolation. Dette giver databasen Repeatable Reads Out-Of-The-Box som dermed returnerer den række som var gældende ved starten af querien (transaktionen). Desværre er Snapshop Isolation ikke helt transperant.

 • Snapshot Isolation kan kun sættes på enkelte sessioner og skal slås til eksplicit. Derfor skal der kodeændringer til for applikationer, hvis de skal bruge denne funktion.
 • Queries kan komme i såkaldt Update Confllicts, hvor SQL serveren ruller en transaktion tilbage, selv om den vil være valid nok hvis der ikke var andre samtidige queries der ramte de helt samme rækker. Denne problemstilling skal også håndteres i applikationen.

Nedenstående kodestump viser hvordan man kan sætte Snapshop Isolation på en specifik database, og hvordan man derefter sætter det på en transaktion.

-- Enable Snapshot Isolation (SI)
ALTER DATABASE AdventureWorks2012 SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION ON
GO
-- Check if SI is now enabled
SELECT
   name,
   snapshot_isolation_state,
   snapshot_isolation_state_desc
FROM sys.databases
WHERE database_id = DB_ID('AdventureWorks2012')
GO
USE AdventureWorks2012
GO
-- Setting the Isolation Level to Snapshot Isolation
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SNAPSHOT
GO

Opsummering – Optimistic Concurrency

I dag har jeg gennemgået de 2 optimistic isolation levels som SQL serveren supporterer og har gjort siden 2005. Read Commited Shapshot Isolation giver statement-baseret isolation, mens Snapshot Isolation giver transaktions-baseret isolation. Fordi begge isolation levels anvender Version-Store i TempDb, skal man være meget opmærksom på specifikation af denne.

I næste uge skriver jeg lidt om Lock Escalations.

Husk at skrive dig på maillisten nedenfor, så du ikke misser næste udgave af denne blogserie. Jeg lover dig kun at sende en mail, når der er nyt i denne serie.

Få besked om næste indlæg

Skriv dig gerne op til at modtage en mail, ved næste indlæg. Det kan du gøre nedenfor.Marketing stuff

Our emails contain marketing stuff, so we need to give you some fine quality fine print: brianbonk will use the information you provide on this form to email you with updates and marketing. You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at help@brianbonk.dk. We use Mailchimp as our marketing platform. By checking the box to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing, and that we may process your information in accordance with these terms.

Følg mig på Instagram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish